Política de privacitat i de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, d’ara en endavant RGPD, l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA (FIRA DE XÀTIVA) posa de manifest la present política de privacitat i de protecció de dades en relació a les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels usuaris i usuàries:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament

AJUNTAMENT DE XÀTIVA (FIRA DE XÀTIVA)
CIF: P4614700E
Adreça: Albereda Jaume I, 35, 46800 Xàtiva.
Telèfon: 962 28 98 00
Correu electrònic: [email protected]

 

Àmbit d’aplicació

La present política resultarà d’aplicació a les següents persones:

– Persones que visiten la web www.firaxativa.com.
– Persones que es comuniquen de manera voluntària amb la Fira de Xàtiva, a través del formulari de contacte de la web o mitjançant un correu electrònic.

 

Finalitats del tractament i base legal

– En cas d’enviament d’una consulta d’informació general a través del formulari de contacte o mitjançant correu electrònic, la finalitat de la recollida i tractament de les dades per part de Fira de Xàtiva té com a única finalitat la resposta a les consultes plantejades. En cap cas aquestes dades s’incorporaran amb cap fitxer amb la intenció de dur a terme un tractament de les dades o incorporar-les a cap base de dades amb la finalitat de realitzar comunicacions comercials, més enllà de les derivades de la pròpia consulta.

La base legal per al tractament d’aquestes dades és la resposta a les consultes realitzades voluntàriament per l’usuari/ària.

– En cas d’enviament d’una consulta d’informació per a feriants a través del formulari de contacte, la finalitat del tractament és exclusivament dur a terme les accions necessàries per al correcte desenvolupament de la Fira de Xàtiva, i en particular de les relacions d’aquesta amb els feriants i de totes les gestions que se’n deriven. En aquest cas les dades es poden incorporar a un fitxer de feriants, propietat de l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA. En cap cas es preveu la cessió de dades a tercers, tret d’obligació legal.

La base legal per al tractament de les dades dels feriants és el consentiment que atorguen els mateixos a la present política de privacitat i protecció de dades en realitzar la seua consulta.

– En relació a les cookies que Fira de Xàtiva utilitza en la seua pàgina web, i que s’emmagatzemen en els dispositius de l’usuari/ària amb acceptació prèvia, tota la informació es troba a publicada a la Política de Cookies.

 

Conservació de les dades

– Les dades derivades de l’enviament d’una consulta general, en no incorporar-se a cap fitxer, es conservaran només mentre dure la relació derivada de la pròpia consulta.
– Les dades dels feriants es conservaran durant el període de temps en què Fira de Xàtiva considere es manté activa la relació amb el feriant.

 

Exercici de drets

En qualsevol moment els usuaris i usuàries poden exercir els drets de rectificació de dades inexactes, de supressió o dret a l’oblit, d’oposició al seu tractament per motius relacionats amb la seua situació particular, així com de limitació del mateix o de portabilitat de les dades, en les condicions previstes en el RGPD.
Els drets es poden exercir mitjançant els següents canals:
– Comunicació escrita dirigida a AJUNTAMENT DE XÀTIVA, Albereda Jaume I, 35, 46800 Xàtiva..
– Correu electrònic a [email protected], especificant en l’assumpte del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.
– A través del formulari de contacte de la web, especificant en el cos del missatge “Sol·licitud drets RGPD”.
Així mateix, recordem que en tot moment l’usuari/ària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control corresponent.

 

Data de publicació

La present política de privacitat i de protecció de dades s’ha publicat el 21 de juny de 2021.